Διδακτική Επίσκεψη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Β2 και Β3 του Γυμνασίου μας. Το Ίδρυμα υλοποιεί δράσεις σχετικές με τον Πολιτισμό, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου, με στόχο τη διάσωση, καταγραφή και προβολή της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μέρα στο αρχείο» παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον η ομάδα των μαθητών της Β τάξης.
Το Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, έχει ενσωματώσει και διατηρεί τα ιστορικά αρχεία τραπεζών τις οποίες απορρόφησε ο Όμιλος, καθώς και αρχεία σημαντικών οργανισμών που συνδέθηκαν μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην τεκμηρίωση και μελέτη της Ελληνικής οικονομικής ιστορίας του 20 ου αιώνα και παραμέτρων της κοινωνικής ιστορίας της περιόδου. Το Αρχείο εμπλουτίζεται συνεχώς με την απόκτηση νέου υλικού από τον όμιλο Πειραιώς, καθώς και από δωρεές ιδιωτών. Στους χώρους του αναπτύσσονται αρχειονομικές εργασίες αλλά και λειτουργίες που αφορούν και το ευρύτερο κοινό, επιδιώκοντας τη διάχυση της ιστορικής και αρχειακής κουλτούρας.

Έτσι οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, εξοικειώθηκαν με την έννοια και τη σημασία του αρχείου, το ρόλο και τους χώρους ενός αρχειακού φορέα, ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες καταγραφής και ταξινόμησης και έμαθαν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν τα πολύτιμα έγγραφα, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στη συνέχεια, δοκίμασαν απλούς αλλά και πιο ευφάνταστους τρόπους κατασκευής θηκών παίρνοντας για λίγο το ρόλο του αρχειονόμου, με την καθοδήγηση των εργαζομένων του Αρχείου.
Την επίσκεψη οργάνωσε ο καθηγητής Τεχνολογίας κος Στράντζιας Μιχάλης και μαζί του συνόδευσαν τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί Πέρδικα Πολυτίμη και Ζωγοπούλου Αθανασία.

Φωτογραφικό υλικό.