Διαγωνισμός για την εκδρομή στα Ιωάννινα

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2023, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν o διευθυντής του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών στα Ιωάννινα από 3 Απριλίου έως και 6 Απριλίου 2023 στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος “Σπήλαια της Ελλάδας και Σπηλαιοθεραπεία”. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο OUR TRAVEL.

ACADIMOS
MSKOLLIAS
OURTRAVEL