Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το 140211/Δ2/3-11-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας γνωστοποιούμε την δημοσίευση της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4710/12-10-2021) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή του παιδιού τους, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτεται (βρίσκεται και στο site του σχολείου), να την αποστείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά (μέσω email) μέχρι την Κυριακή, 7-11-2021.

Η Διευθύντρια

Σοφία Ε. Μαραβέλια

Υπεύθυνη Δήλωση μαθημάτων 2021-22

Μετακίνηση στη Ρουμανία

Κατά το χρονικό διάστημα από 4-9-2021 ως και 8-9-2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετακίνηση εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μετά από πρόσκληση του σχολείου Centrul Scolar Educatie Incluziva Turnu Rosu της διοργανώτριας χώρας που ήταν η Ρουμανία.
Μετακινήθηκαν δύο από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος.
Η υποδοχή και η φιλοξενία από τους διοργανωτές της συνάντησης ήταν πολύ θερμή και εντυπωσιακή.
Η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες ήταν γόνιμη και εποικοδομητική.
Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στην παρουσίαση των σχολείων κάθε χώρας, τη χρήση της πλατφόρμας e-twinning, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και των μετακινήσεων, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που αποκτούν οι συμμετέχοντες και τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση γενικά.