Ευγενική προσφορά

Ο Δήμος Πεντέλης, μέσω της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δώρισε στο σχολείο μας, 10 tablets και 2 κάρτες σύνδεσης Internet, προκειμένου να στηριχθούν μαθητές που τα είχαν ανάγκη. Έτσι, εξασφαλίστηκαν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές μας στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας από τον Covid-19.

Επίσης, για τον ίδιο σκοπό και βάσει της ΑΠ ΓΔ2/49454/28-4-2020 απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «περί κατανομής δωριζόμενων αγαθών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού»», δόθηκαν άλλα 4 tablets.

Η σχολική κοινότητα του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων ευχαριστεί θερμά τους δωρητές για την ευαισθησία τους και την ευγενική αυτή προσφορά τους.