Για τους γονείς των μαθητών μας που θα φοιτήσουνστην Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Για την επανεγγραφή του παιδιού σας στην επόμενη τάξη για το σχ. έτος 2021 – 22 παρακαλούμε να συμπληρώσετε και  να υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης των στοιχείων σας.

Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr .Για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης αντιγράψτε, επικολλήστε και συμπληρώστε μόνο το ξεχωριστά παρεχόμενο κείμενο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε τη δήλωση, να την υπογράψετε, να τη σαρώσετε (scan) και να τη στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε πάντα να μας φέρετε την υπογεγραμμένη δήλωση στο σχολείο μέχρι τις 30 Ιουνίου ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης στοιχείων κηδεμόνα
κείμενο για αντιγραφή στο gov.gr

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας

 

 

 

Για τους γονείς των νεοεισερχόμενων μαθητών μας στην Α’ Γυμνασίου

Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α’ τάξη του σχολείου μας για το σχ. έτος 2021 – 22 παρακαλούμε να συμπληρώσετε και υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα:

Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τις δηλώσεις α), β) και γ) ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr Για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης αντιγράψτε, επικολλήστε και ενδεχομένως συμπληρώστε μόνο το ξεχωριστά παρεχόμενο κείμενο για κάθε δήλωση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε τις δηλώσεις, να τις υπογράψετε, να τις σαρώσετε (scan) και να τις στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, πάντα μπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις  στο σχολείο μέχρι τις 30 Ιουνίου ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων.

α) Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων του κηδεμόνα
κείμενο για αντιγραφή στο gov.gr

β) Συναίνεση για την δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education
κείμενο για αντιγραφή στο gov.gr

γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο
κείμενο για αντιγραφή στο gov.gr 

δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας   Συμπληρώνεται και υπογράφεται από το γιατρό και επιστρέφεται στο σχολείο η 1η σελίδα

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας