εορτασμός 17ης Νοεμβρίου


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αφανείς ήρωες σε κάθε σχολική εκδήλωση στη ρύθμιση του ήχου και την εγκατάσταση υπολογιστών και προβολέα, Βασίλης Παπανικολάου και Μάριος Τζόρβας.