Βερόνα 2023 – 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο

Βερόνα 2023 – 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο.

Στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, υλοποιήθηκε το project “Από την Αριστοφανική κωμωδία στην Commedia del’ arte”.