Από την Αριστοφανική κωμωδία στην Commedia del’ arte

Οι μαθητές μας της Γ’ Τάξης με ιδιαίτερη ερευνητική διάθεση ανταποκρινόμενοι στο θέμα του 7ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου μελέτησαν την Αναγεννησιακή αυτοσχέδια κωμωδία, Commedia dell’ arte, που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του σύγχρονου θεάτρου. Αναζήτησαν την καταγωγή της και τα κοινά της στοιχεία με την Αριστοφανική κωμωδία επιβεβαιώνοντας έτσι τις κοινές Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και τη συνεισφορά της Ελλάδας στη διαμόρφωσή τους, συνεργάστηκαν και υλοποίησαν την ερευνητική τους εργασία ενώ εκφράστηκαν και μέσα από θεατρικό δρώμενο.

Δείτε το Project των μαθητών.