Έρευνα για την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση (από μαθητές του Α1)

Δείτε ολόκληρη  την έρευνα καθώς και στα αποτελέσματα της:

(Απόσπασμα από τη δημοσίευση των συνοπτικών αποτελεσμάτων της έρευνας στο 2ο τεύχος της σχολικής εφημερίδας του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων)

Το Φεβρουάριο του 2021 και ενώ βρισκόμαστε σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων, διεξήχθη στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων, με πρωτοβουλία των μαθητών του Α1 τμήματος, έρευνα σχετικά με την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λόγω της πανδημίας covid-19. Η έρευνα διεξήχθη στο σύνολο των μαθητών του σχολείου μας. Απαντήθηκαν συνολικά 107 ερωτηματολόγια, ποσοστό συμμετοχής 40%. H έρευνα μάς προσέφερε αρκετά ουσιαστικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Το 49,5% των μαθητών ανέφερε ότι αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο ήταν η έλλειψη ζωντανής επαφής με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους. Ένα ακόμα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 40,2%, ανέφερε δυσκολίες που οφείλονταν σε κακή σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα 30,8% δυσκολίες σε σχέση με την πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε. To 66,5% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι αυτές οι δυσκολίες επηρέασαν αρκετά έως πάρα πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία και το 72,9% θεωρεί ότι αυτό την έκανε λιγότερο αποτελεσματική. Οι 43 από τους 107 συμμετέχοντες μαθητές απάντησαν ότι ο φόρτος εργασίας στα online μαθήματα είναι ίδιος με την δια ζώσης διδασκαλία ενώ 38 από τους 107 ότι έχει αυξηθεί. Ενδιαφέρον έχουν τα συναισθήματα που βίωσαν οι μαθητές κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρονται κυρίως συναισθήματα όπως, άγχος, αίσθηση ρουτίνας, ψυχική εξάντληση, μοναξιά, θλίψη, πλήξη αλλά και θυμός. Σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζουν τα συναισθήματα αυτά την απόδοση στο μάθημα, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, αφού το 54,2% απαντά πως δεν επηρεάζουν την απόδοση ενώ το 45,8% το αντίθετο.

Όσον αφορά την ανταπόκριση των μαθητών στις υποχρεώσεις τους, 46 μαθητές απάντησαν ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ, 29 πολύ,19 αρκετά και οι υπόλοιποι λίγο ή καθόλου. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει ότι οι τεχνολογικές του δεξιότητες βελτιώθηκαν λίγο (29,9%) ή αρκετά (32,7%), ενώ μόλις το 22,4% των μαθητών απάντησε ότι βελτιώθηκαν πολύ έως πάρα πολύ. Ιδιαίτερη αξία πρέπει να δοθεί στο χαμηλό βαθμό εμπέδωσης της ύλης σύμφωνα με τη γνώμη των μαθητών, καθώς μόνο το 10,3% των μαθητών πιστεύει ότι η ύλη εμπεδώνεται πολύ έως πάρα πολύ. Ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, αφού το 23,4% δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο, το 25,2% είναι λίγο ευχαριστημένο, το 32,7% αρκετά και μόλις το 18,7% πολύ έως πάρα πολύ.

Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της τηλεκπαίδευσης. Κάποιες ενδεικτικές προτάσεις είναι:

  • Ενίσχυση της επικοινωνίας και της διάδρασης κατά την διάρκεια των τηλεμαθημάτων και πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους διδασκαλίας.
  • Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ανάπαυλας ανάμεσα στα μαθήματα.
  • Βελτίωση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Μεγαλύτερη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Μείωση του φόρτου εργασίας και του χρόνου που χρειάζεται να βρίσκονται οι μαθητές μπροστά στην οθόνη.
  • Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών απέναντι στην κακή ψυχολογία των μαθητών.

Το πλέον σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών επιθυμούν την επιστροφή τους στη δια ζώσης διδασκαλία.Πρόσβαση σε ολόκληρη την έρευνα καθώς και στα αποτελέσματα της, μπορείτε να έχετε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Ευχαριστούμε τη διευθύντριά μας κ. Μαραβέλια για τη βοήθειά της στη διεξαγωγή της έρευνας.