Διδακτική επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Διονύσου

Διδακτική επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Διονύσου

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διδακτικών επισκέψεων σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης ως εκπαιδευτικό εργαλείο και συμπεριληπτική πρακτική την Τρίτη 3/10/2023 οι μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης του σχολείου μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών : Λέλε Χ., Αλεξίου Κ., Μποτίνη Π., Πέρδικα Π., Σαγιά Γ. και Τοπολιάτη Αικ. καθώς και δυο καθηγητριών παράλληλης στήριξης επισκέφτηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Δραματικής Ποίησης και των Μαθηματικών το αρχαίο θέατρο Διονύσου στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης.

Με την επίσκεψή τους οι μαθητές/τριες ενεπλάκησαν στη διαδικασία παρατήρησης και κατανόησης της αρχιτεκτονικής ενός αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος μέσα από τη βιωματική γνώση και εμπειρία, ανακάλεσαν στη μνήμη τους τις γνώσεις τους για το ρόλο του θεάτρου στην αρχαία Ελλάδα και συνειδητοποίησαν τη σχέση του με το δημοκρατικό πολίτευμα. Επιπλέον, αντιλήφθηκαν τη φθορά που υφίσταται ένα αρχαίο μνημείο στο πέρασμα των αιώνων και ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την ανάγκη προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Φωτογραφικό Υλικό.