Για τους γονείς των νεοεισερχόμενων μαθητών μας στην Α’ Γυμνασίου

Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α’ τάξη του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων για το σχ. έτος 2022–23 παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα.
Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τις δηλώσεις α), β) και γ) ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/.
Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτυπώσετε τις δηλώσεις, να τις υπογράψετε, να τις σαρώσετε (scan) και να τις στείλετε στο email του σχολείου μας.
Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις στο σχολείο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022 ή μετά τις διακοπές του καλοκαιριού (1-9 Σεπτεμβρίου 2022).
α) Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής και κηδεμονίας. Συμπληρώνεται και από τους δύο γονείς, επιλέγοντας κατάλληλα το πεδίο που αντιστοιχεί στο «πρώτος» ή «δεύτερος κηδεμόνας».
β) Συγκατάθεση/Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education
γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στο site του σχολείου μας.
δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από το γιατρό και επιστρέφεται στο σχολείο μόνο η 1η σελίδα, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου ο μαθητής/τρια να συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής.