4 Ενημερωτικά Φυλλάδια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Δείτε τα 4 ενημερωτικά φυλλάδιο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

Οδηγίες προς ανήλικους για προστασια στο διαδίκτυο.

Οδηγίες προς ανήλικους για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Οδηγίες για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Οδηγίες για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία.