ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Των Ελλήνων οι Κοινότητες»

Το Πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Των Ελλήνων οι Κοινότητες»   υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά  2018-2019 από ομάδα μαθητών της Γ Τάξης και με υπεύθυνες τις καθηγήτριες:  Λέλε Χρυσούλα, Φιλόλογο ΠΕ(02), Καρυωτάκη Μαρία, Οικιακής οικονομίας ΠΕ(80) και  Σαγιά Γεωργία, Γερμανικών ΠΕ(07). Το Πρόγραμμα επικεντρώθηκε  στο θέμα της ελληνικής Διασποράς,τιςκατά καιρούς δηλαδή μετοικεσίες– αποδημία -του Ελληνισμού από τον 15ο έως τον 21ο αιώνα στη Δύση. Συγκεκριμένα  οι μαθητές  γνώρισαν τους λόγους αποδημίας του ελληνισμού, (πολεμικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς),  την εξέλιξη των ελληνικών κοινοτήτων που προέκυψαν από τις μετοικεσίες, και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανέλιξη του Ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων. Επιπλέον  ερεύνησαν ,συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν, εκφράστηκαν, δημιούργησαν, απέκτησαν  γνώσεις και διαμόρφωσαν  στάσεις,  και  συμπεριφορές  που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα .

Ειδικότερα μελετήθηκαν οι πρώτες ελληνικές κοινότητες στη Δύση – Ιταλία,  οι κοινότητες Βενετίας και Τεργέστης. Το Πρόγραμμα συνδέθηκε με το eTwinning  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας  και οι μαθητές επισκέφτηκαν την Βενετία και Τεργέστη.

Το σχέδιο  και τα φύλλα εργασίας  μπορείτε να δείτε εδώ