ΙΟΝ

Επίσκεψη μαθητών στην Σοκολατοβιομηχανία  ΙΟΝ. Από τον καρπό του κακαόδεντρου στη σοκολάτα που όλοι αγαπάμε!.