εκκλησιασμός

Η Α’ και η Β’ τάξη στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πάτημα…