Ψυχολόγος στο σχολείο μας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πράξης “Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού”, (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ΦΕΚ 5262 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 94015/ΓΔ4) στο σχολείο μας τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κα Καψιώτη Δήμητρα Ψυχολόγος του κλάδου ΠΕ23. Η κ. Καψιώτη Δ. θα παρευρίσκεται και θα συνεργάζεται μαζί μας κάθε Τετάρτη. Ο ρόλος της είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις (ομαδικές παρεμβάσεις) σε επίπεδο τμήματος:

  • Μονόωρη ενημέρωση στα τμήματα της σχολικής μονάδας για την παρουσία της ψυχολόγου, συζήτηση για την καθιέρωση συνηθειών που ευνοούν την μάθηση (στρατηγικές μελέτης, συνήθειες ύπνου, επίδραση video gaming, κλπ).
  • Δίωρη παρέμβαση σε τμήματα του σχολείου για την εφηβική κρίση, τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στην εφηβεία και τη σχολική βία με βάση τις εντοπισμένες ανάγκες από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  • Δίωρη παρέμβαση σε τμήματα του σχολείου για την ενσυναίσθηση και την ευσυνειδητότητα (προαγωγή της θετικής ψυχολογίας) με βάση τις εντοπισμένες ανάγκες από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  • Αποκλειστικά για τη γ’ γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση για την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες συναντήσεις με παιδιά και γονείς, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν παραπομπής από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.ή αιτήματος του παιδιού.
Στο πλαίσιο δράσεων επιμόρφωσης του συλλόγου εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας θα υλοποιηθεί δράση για την αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.


Για ατομική συνάντηση με τους μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης δήλωσης γονικής συναίνεσης την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ.


Σχέδιο Δράσης της Ψυχολόγου μπορείτε να τη βρείτε εδώ.