Επέτειος 17ης του Νοέμβρη

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου, την οποία ανέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες υπό την καθοδήγηση της κ. Παπασπύρου Ζηνοβίας. Η χορωδία του σχολείου μας με τη βοήθεια της κ. Δούτσιου παρουσίασε τραγούδια αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή.

Διαβάστε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την επέτειο εδώ.
Φωτογραφίες.

Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας γνωστοποιούμε την Υ.Α με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́ 5999/16-10-2023 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ Β’ 6056/19-10- 2023 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024»
Η Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.
Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή του παιδιού τους, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτεται, να την αποστείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά μέχρι τις 16/11/2023.

ΦΕΚ

Υπεύθυνη Δήλωση