Θερινή λειτουργία του σχολείου

Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

το σχολείο θα είναι ανοικτό 

κάθε Τρίτη  8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

 Ευχόμαστε σε όλους ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι!!!

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Επικαιροποίηση Στοιχείων εν όψει Εγγραφών στο Λύκειο

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις ηλεκτρονικές εγγραφές, θα χρειαστεί η επικαιροποίηση των στοιχείων των μαθητών στο myschool. Ως εκ τούτου υποχρεούνται οι γονείς/κηδεμόνες να καταθέσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στο σχολείο Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-περιοχή-Τ.Κ.) που θα τη συνοδεύουν με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

Υπενθυμίζουμε ότι η μόνιμη κατοικία των μαθητών αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (όχι κινητό τηλέφωνο) ή Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή η αντίστοιχη σελίδα της φορολογικής δήλωσης, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του κηδεμόνα (Ε1, Πίνακας).
Δηλώσεις φιλοξενίας δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώσουν αν υπάρχουν, την ύπαρξη αδελφών με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο-σχολείο-τάξη φοίτησης), που φοιτούν ήδη σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Β ́ Αθήνας, ώστε ,αν επιθυμούν να τοποθετηθούν τα αδέλφια στο ίδιο ή συστεγαζόμενο-όμορο σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης του αδελφού/ής.

Δείτε το συνημμένο

Ψυχολόγος στο σχολείο μας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πράξης “Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού”, (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ΦΕΚ 5262 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 94015/ΓΔ4) στο σχολείο μας τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κα Καψιώτη Δήμητρα Ψυχολόγος του κλάδου ΠΕ23. Η κ. Καψιώτη Δ. θα παρευρίσκεται και θα συνεργάζεται μαζί μας κάθε Τετάρτη. Ο ρόλος της είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις (ομαδικές παρεμβάσεις) σε επίπεδο τμήματος:

  • Μονόωρη ενημέρωση στα τμήματα της σχολικής μονάδας για την παρουσία της ψυχολόγου, συζήτηση για την καθιέρωση συνηθειών που ευνοούν την μάθηση (στρατηγικές μελέτης, συνήθειες ύπνου, επίδραση video gaming, κλπ).
  • Δίωρη παρέμβαση σε τμήματα του σχολείου για την εφηβική κρίση, τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στην εφηβεία και τη σχολική βία με βάση τις εντοπισμένες ανάγκες από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  • Δίωρη παρέμβαση σε τμήματα του σχολείου για την ενσυναίσθηση και την ευσυνειδητότητα (προαγωγή της θετικής ψυχολογίας) με βάση τις εντοπισμένες ανάγκες από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  • Αποκλειστικά για τη γ’ γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση για την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες συναντήσεις με παιδιά και γονείς, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν παραπομπής από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.ή αιτήματος του παιδιού.
Στο πλαίσιο δράσεων επιμόρφωσης του συλλόγου εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας θα υλοποιηθεί δράση για την αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.


Για ατομική συνάντηση με τους μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης δήλωσης γονικής συναίνεσης την οποία μπορείτε να τη βρείτε εδώ.


Σχέδιο Δράσης της Ψυχολόγου μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας γνωστοποιούμε την Υ.Α με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́ 5999/16-10-2023 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ Β’ 6056/19-10- 2023 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024»
Η Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.
Παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή του παιδιού τους, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτεται, να την αποστείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά μέχρι τις 16/11/2023.

ΦΕΚ

Υπεύθυνη Δήλωση

Θερινή λειτουργία του σχολείου

Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

το σχολείο θα είναι ανοικτό 

κάθε Παρασκευή  8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.

 Ευχόμαστε σε όλους ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι!!!

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων