Εξεταστέα Ύλη & Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2023.

Εξεταστέα Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2023 – Α τάξη.

Εξεταστέα Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2023 – Β τάξη.

Εξεταστέα Ύλη απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2023 – Γ τάξη.