Διαγωνισμός για την εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2023, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν o διευθυντής του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών στη Θεσσαλονίκη από 10 Απριλίου έως και 13 Απριλίου 2023 στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος “Ρωμαϊκές και Βυζαντινές διαδρομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη”. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο OUR TRAVEL.

ACADIMOS
MSKOLLIAS
OURTRAVEL