Νικάμε τη Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό

Στις 8 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Νικάμε τη Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό”.
Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν σε βιωματικές, διαδραστικές προβολές αλληλεπιδρώντας με τα προβαλλόμενα βίντεο.
Στόχος ήταν να γίνει μία προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και εν τέλει την κοινωνική ευαισθητοποίηση!!!