Διάκριση μαθητών μας

Συγχαίρουμε τους μαθητές/τριες μας που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2022 και κατάφεραν να αποσπάσουν βραβεία:
Από τη Β΄ τάξη: Γροσομανίδη Ειρήνη και Λάμπρου Ευθύμιος
Από τη Γ΄ τάξη: Βέκκου Ιωσηφίνα-Βαρβάρα και Τσεσμελής Χρήστος
Ο μαθητής Λάμπρου Ευθύμιος απέσπασε έπαινο και σε άλλον Πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής.

Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στη ζωή τους!

Για τους γονείς των μαθητών μας που προήχθησαν στη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου

Για τους γονείς των μαθητών μας που προήχθησαν στη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης των στοιχείων σας.
Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε τη δήλωση, να την υπογράψετε, να τη σαρώσετε (scan) και να τη στείλετε στο email του σχολείου μας.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις στο σχολείο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022 ή μετά τις διακοπές του καλοκαιριού (1-9 Σεπτεμβρίου 2022).

Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης στοιχείων κηδεμόνα.

Για τους γονείς των νεοεισερχόμενων μαθητών μας στην Α’ Γυμνασίου

Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α’ τάξη του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων για το σχ. έτος 2022–23 παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα.
Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τις δηλώσεις α), β) και γ) ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/.
Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτυπώσετε τις δηλώσεις, να τις υπογράψετε, να τις σαρώσετε (scan) και να τις στείλετε στο email του σχολείου μας.
Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις στο σχολείο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022 ή μετά τις διακοπές του καλοκαιριού (1-9 Σεπτεμβρίου 2022).
α) Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής και κηδεμονίας. Συμπληρώνεται και από τους δύο γονείς, επιλέγοντας κατάλληλα το πεδίο που αντιστοιχεί στο «πρώτος» ή «δεύτερος κηδεμόνας».
β) Συγκατάθεση/Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education
γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στο site του σχολείου μας.
δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από το γιατρό και επιστρέφεται στο σχολείο μόνο η 1η σελίδα, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου ο μαθητής/τρια να συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής.