Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δ.Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης βρίσκεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών υλοποιούν το Πρόγραμμα «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πεντέλης» («Αττική 2014-2020»), εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πεντέλης εξυπηρετούν 120 οικογένειες που έχουν ενταχθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Δελτίο Τύπου.
Αφίσα Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Αφίσα Κοινωνικού Φαρμακείου.