Για τους γονείς των μαθητών μας που προήχθησαν στη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου

Για τους γονείς των μαθητών μας που προήχθησαν στη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης των στοιχείων σας.
Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά μέσω https://www.gov.gr/.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε τη δήλωση, να την υπογράψετε, να τη σαρώσετε (scan) και να τη στείλετε στο email του σχολείου μας.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις στο σχολείο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022 ή μετά τις διακοπές του καλοκαιριού (1-9 Σεπτεμβρίου 2022).

Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης στοιχείων κηδεμόνα.