ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η διεύθυνση του σχολείου:

Διευθύντρια στο σχολείο μας είναι
η κ.  Σοφία Μαραβέλια  κλ. ΠΕ86-Πληροφορικής και

Υποδιευθύντριες οι:  κ. Μαριάνθη Μόσχου, κλ. ΠΕ01-Θεολόγος
                                  κ. Μαρία Κατσαβούνη, κλ. ΠΕ03-Μαθηματικός

Οι καθηγητές:

Δείτε  τα  ονόματα των καθηγητών που υπηρετούν στο σχολείο κατά το σχολικό έτος 2022-2023