ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η διεύθυνση του σχολείου:

Διευθυντής στο σχολείο μας είναι
ο κ.  Αριστείδης Αδαμόπουλος  κλ. ΠΕ03-Μαθηματικός και

Υποδιευθύντριες οι:  κ. Χρυσούλα Λέλε, κλ. ΠΕ02-Φιλόλογος
                                 κ. Ελένη Γιαχνάκη, κλ. ΠΕ02-Φιλόλογος

Οι καθηγητές:

Δείτε  τα  ονόματα των καθηγητών που υπηρετούν στο σχολείο κατά το σχολικό έτος 2023-2024