Ενημέρωση γονέων

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με προσωπική επαφή μαζί μας συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με τις ώρες που δέχονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων

Προσοχή: Το πρόγραμμα υποδοχής γονέων αλλάζει χωρίς προειδοποίηση κάθε φορά που τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Το πρόγραμμα υποδοχής γονέων δεν ισχύει κατά τη διάρκεια  εκδρομών κάποιας ομάδας  μαθητών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεωτικής έκτακτης  αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος.