Ενημέρωση γονέων

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας εκπαιδευτικών με γονείς

Προσοχή:

Το πρόγραμμα επικοινωνίας αλλάζει χωρίς προειδοποίηση κάθε φορά που τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Το πρόγραμμα δεν ισχύει κατά τη διάρκεια  εκδρομών κάποιας ομάδας  μαθητών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεωτικής έκτακτης  αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος.