Σχολική Εφημερίδα, Τεύχος 1ο, 2020-2021

(Προλογίζει η Διευθύντρια του σχολείου κ. Σοφία Ε. Μαραβέλια)

Όταν οι μικροί μαθητές θέτουν κοινούς μαθησιακούς στόχους και κάνουν πράξη τις ιδέες τους, μας γεμίζουν Χαρά, Αισιοδοξία και Ελπίδα!
Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Α1 αποφάσισαν, εν μέσω πανδημίας και απαγορευτικού, να εκφραστούν με το δικό τους δυναμικό τρόπο. Συνεργάστηκαν, προβληματίστηκαν,αναζήτησαν θέματα που τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν, συγκέντρωσαν στοιχεία και εκφράστηκαν ψηφιακά, στοχεύοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσουν έναν δίαυλο
επικοινωνίας της σχολικής κοινότητας με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Τους συγχαίρω και τους εύχομαι καλή συνέχεια!

Tο 1ο τεύχος  της σχολικής εφημερίδας του Γυμνασίου για τη χρονιά 2020-2021.