Διαγωνισμός για εκδρομή στο Βόλο

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, στο πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος, στο Βόλο, 5-7 Απριλίου 2023. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο OUR TRAVEL.

ZORPIDIS TRAVEL
OUR TRAVEL
VLASSOPOULOS TRAVEL