«Κοινωνικό Φροντιστήριο» Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, συνεχίζοντας τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, υλοποιεί την δράση «Κοινωνικό Φροντιστήριο – Δήμου Πεντέλης». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη μαθητών/-τριών των οποίων η οικογένεια δεν δύναται να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και στην παιδεία.
Η δράση παρέχεται σε συνεργασία με ιδιωτικά φροντιστήρια και με εθελοντές καθηγητές .
Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πεντέλης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

l Αίτηση από το κηδεμόνα του μαθητή/τριας

l Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή γονέα – κηδεμόνα και παιδιού /ων.

l Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε1.

l Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,

l Κάθε άλλο έγγραφο , που μπορεί να αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως κάρτα ανεργίας,γνωμάτευση αναπηρίας κ.λ.π.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης
Δ/ση: Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων – Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη,
μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες στο τηλ. 2108100885 εσωτ. 21 ή 31

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ζαμάνου Μαρία , Στάμου Ασημίνα

Η Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας

Γεωργία Μητροπούλου