Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β τάξης στη Ρωμαϊκή Αγορά στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας – Δεκέμβριος 2021

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β τάξης στη Ρωμαϊκή Αγορά στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας. (Δεκέμβριος 2021)