Για τους γονείς των μαθητών μας που θα φοιτήσουνστην Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Για την επανεγγραφή του παιδιού σας στην επόμενη τάξη για το σχ. έτος 2021 – 22 παρακαλούμε να συμπληρώσετε και  να υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης των στοιχείων σας.

Σας προτρέπουμε να εκδώσετε και να αποστείλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr .Για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης αντιγράψτε, επικολλήστε και συμπληρώστε μόνο το ξεχωριστά παρεχόμενο κείμενο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τυπώσετε τη δήλωση, να την υπογράψετε, να τη σαρώσετε (scan) και να τη στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν το βρίσκετε βολικό, μπορείτε πάντα να μας φέρετε την υπογεγραμμένη δήλωση στο σχολείο μέχρι τις 30 Ιουνίου ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης στοιχείων κηδεμόνα
κείμενο για αντιγραφή στο gov.gr

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας