Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Οι μαθητές του Γ4: Νταλαγιώργος Ελευθέριος και Νομικός Γεώργιος μελέτησαν το πείραμα του Ερατοσθένη και το παρουσίασαν διαδικτυακά σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας με την υποστήριξη των Μαθηματικών μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία και τη διάθεση που είχαν να μοιραστούν τη γνώση και τη δουλειά τους με τους συμμαθητές τους.

Για να δείτε την παρουσίαση του πειράματος πατήστε εδώ ή πάνω στην παρακάτω εικόνα: