ΟΑΚΚΑ

Επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019.