ΦΕΚ -Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Covid19

ΦΕΚ  οδηγιών για  την έναρξη της σχολικής χρονιάς  2020 – 2021 και μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΚΥΑ ΥΠΑΙΘ_ΦΕΚ Β 3780