Πολιτιστικα – Περιβαλλοντικα προγραμματα

Για τη σχολική χρονιά 2017-18  έχουν ανακοινωθεί  οι παρακάτω εξωδιδακτικές δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να  συμμετέχετε:

Ανακαλύπτω και φωτογραφίζω το περιβάλλον μου περπατώντας

Βότανα: Ο πλούτος του ελληνικού εδάφους και οι εξαιρετικές τους ιδιότητες

Μεσαιωνικές και βυζαντινές διαδρομές