Διαγωνισμός για εκδρομή στη Ρώμη

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω προσφορές από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν o διευθυντής του σχολείου, συνοδοί εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών στη Ρώμη από 28 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του 8ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο IQ HOLIDAYS.

GASSI HOLIDAYS
IQ HOLIDAYS
SYNTHESIS GROUP