Περιβαλλοντικά προγράμματα του σχολείου μας

Στο σχολείο μας φέτος πραγματοποιήθηκαν δύο περιβαλλοντικά προγράμματα.
Στο “Παρατηρώ και φροντίζω το περιβάλλον μου” συμμετείχαν μαθητές της Α τάξης και στο “Βότανα: Ο πλούτος του ελληνικού εδάφους και οι εξαιρετικές τους ιδιότητες” συμμετείχαν μαθητές της Β τάξης.

Video του προγράμματος “Παρατηρώ και φροντίζω το περιβάλλον μου”.

Video 1 και Video 2 του προγράμματος “Βότανα: Ο πλούτος του ελληνικού εδάφους και οι εξαιρετικές τους ιδιότητες”.