Μετακίνηση στη Ρουμανία

Κατά το χρονικό διάστημα από 4-9-2021 ως και 8-9-2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετακίνηση εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μετά από πρόσκληση του σχολείου Centrul Scolar Educatie Incluziva Turnu Rosu της διοργανώτριας χώρας που ήταν η Ρουμανία.
Μετακινήθηκαν δύο από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος.
Η υποδοχή και η φιλοξενία από τους διοργανωτές της συνάντησης ήταν πολύ θερμή και εντυπωσιακή.
Η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες ήταν γόνιμη και εποικοδομητική.
Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στην παρουσίαση των σχολείων κάθε χώρας, τη χρήση της πλατφόρμας e-twinning, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και των μετακινήσεων, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που αποκτούν οι συμμετέχοντες και τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση γενικά.