Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολ.έτος 2020-21 (και με Τηλεκπαίδευση)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με το 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., πρόκειται να οργανωθούν και να λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχ. έτος 2020-21». Η Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Σύμφωνα με τη 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν μέσω gov.gr την αίτηση (“κατεβάστε” την από τον παρακάτω σύνδεσμο) να την αποστείλουν στο σχολείο
μέσω email  (mail@1gym-meliss.gr)  μέχρι τη Δευτέρα, 30-11-2020.

Υπόδειγμα Aίτησης Δήλωσης Μαθημάτων 2020-2021