Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (7-11-2020)

https://drive.google.com/file/d/1aWgIb5PZM9dGndHqrlAX0H3M2SjPQIUe/view?usp=sharing