Μαθητικό 15μελές Συμβούλιο για το Σχ.έτος 2020-2021

Συγχαίρουμε τους μαθητές που εκλέχτηκαν στα 5-μελή συμβούλια των τμημάτων και στο 15-μελές συμβούλιο των μαθητών του σχολείου μας και τους ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στο Έργο τους.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Τελικά αποτελέσματα εκλογών για το 15μελές συμβούλιο:

https://drive.google.com/file/d/1T-67Ki3RX9grN7KauSA7cTHpeC5SZHUl/view?usp=sharing