Ωράριο Μαθημάτων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το ωράριο των Μαθημάτων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα και για όσο θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των σχολείων.