Διάκριση μαθητών μας

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες μας που συμμετείχαν στον 80ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» και ιδιαίτερα τους επιτυχόντες μαθητές
μας:

Γραβιά Παναγιώτη, (Β1)

Μπάγκο Αναστάσιο, (Γ2)

Φραγκουλοπούλου Μαργαρίτα, (Γ3)

και τους ευχόμαστε επιτυχία και στο επόμενο στάδιο που είναι ο διαγωνισμός
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»