Γνωριμία με το badminton

Με επίσκεψη προπονητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντιπτέρισης παρουσιάστηκε το άθλημα σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας.