Ενημέρωση για οδική ασφάλεια

Τελευταία μέρα της θεματικής εβδομάδας αλλά πολύ σημαντική… Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ο υπαστυνόμος κ Ρόκομας Α. μας έδωσε σημαντικές συμβουλές για την σημασία της πρόληψης κινδύνου.