Φιλανθρωπική δράση

Οι » καλοί συμμαθητές» του σχολείου μας με την υποδιευθύντριά μας κ. Μόσχου Μαριάνθη επισκέφθηκαν την εστία κοριτσιού » Φιλοθέη η Αθηναία», γνώρισαν τα παιδιά και τους χώρους διαμονής τους και έδωσαν χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν από δράσεις τους.