Εορτασμός της 25ης Μαρτίου

«Κειμήλιο» του Ελληνισμού το Λεξικό του Άνθιμου Γαζή που τυπώθηκε το 1812 στη Βενετία.