Εορτασμός της 25ης Μαρτίου

“Κειμήλιο” του Ελληνισμού το Λεξικό του Άνθιμου Γαζή που τυπώθηκε το 1812 στη Βενετία.