25

Οκτωβρίου και οι προετοιμασίες για τη γιορτή καλά κρατούν.