ΩΡΑΡΙΟ

Οι ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων

ώρα διάρκεια
8:15 – 9:00 45΄
9:05 – 9:50 45΄
10΄
10:00 – 10:45 45΄
10΄
10:55 – 11:40 45΄
10΄
11:50 – 12:35 45΄
12:40 13:25 45΄
5 ΄
13:30 14:10 40΄

Ωρολόγιο Πρόγραμμα